VIA

8eabbbef2229f671fe7c3a040ae8cb4c.png

LED PSU 2.0

Er bestaan voedingen voor (LED) groeilampen voor de glastuinbouw. Echter, vanwege de CO2 voetprint van dergelijke installaties, is het van het grootste belang dat deze voedingen de hoogst mogelijke efficiëntie behalen. Er worden in de glastuinbouw een enorme hoeveelheid van dit soort lampen gebruikt, dus iedere besparing per lamp heeft kwantitatief impact. Dit ontwikkelingsproject beoogd hierin de volgende stap te maken met inachtneming van overige geldende regelgeving zoals elektromagnetische compatibiliteit.

Doel van het project is het aantonen van het werkingsprincipe van een energiezuinige voeding voor 400 Volt LED lampen voor de glastuinbouw, dat geen netvervuiling veroorzaakt, stabiel blijft en in een netwerk kan communiceren en aan alle regelgeving, inclusief EMC, kan voldoen. Om een hectare glastuinbouw te belichten zijn 1000 lampen nodig van elk 1000W opgenomen elektrisch vermogen. Er worden 4 lampen gevoed door 1 voeding. Een efficiëntie toename van bijvoorbeeld 0.1% van de voeding betekent 1W per lamp en 4W per voeding. Op een hectare scheelt dit 250 x 4W = 1000W oftewel gelijk aan het opgenomen vermogen van 1 LED groeilamp. In totaal is er in Nederland alleen ca. 4800 ha teelt van ‘glasgroente’ (bron: kentallen glastuinbouw 2021-2022, glastuinbouwnederland.nl). De maximale besparing is dan 4.8MW per 0.1% besparing wanneer alle groeilampen vervangen zouden worden door LED groeilampen met deze voeding. Realistische inschatting van de te realiseren efficiëntie verbetering met dit project is tussen de 0.3% en 0.8% per voeding. Per hectare zou dit dus ongeveer overeenkomen op het uitsparen van het opgenomen vermogen van 3 tot 8 lampen, per hectare.

Er zal een conceptueel idee opgezet worden en aan de hand daarvan materiaalonderzoeken worden uitgevoerd. Vervolgens worden oplossingsrichtingen geanalyseerd. Aan de hand van die gegevens zullen prototypen worden ontwikkeld en gebouwd. Langdurige testen en optimalisaties zullen nodig zijn om het werkingsprincipe aan te tonen.

Het ontwikkelen van een energiezuinigere voeding voor LED groeilampen met betere EMC eigenschappen zal met name door eigen medewerkers uitgevoerd worden. Voor de meting en beoordeling van de elektromagnetische compatibiliteit zal wellicht externe deskundigheid ingehuurd worden die daarvoor beschikken over specialistische meetapparatuur. 

Resonante converter lvuv

De markt voor UV lampen is een groeimarkt door de waterschaarste op wereldwijd niveau en de vereiste desinfectie van minder schone waterbronnen. Bovendien stuwt de ook huidige Corona pandemie de noodzaak voor een betere desinfectie. Om die reden wil men met dit project een prototype efficiënte converter ontwikkelen voor de aansturing/voeding van UV lampen met kleiner vermogen (<400W). Als gevolg van hogere eisen met betrekking tot efficiëntie van het desinfectie proces met UV licht, is er ook een efficiënte voeding nodig met de hoogste energie-efficiëntie.

Doel van dit project is het aantonen van het werkingsprincipe van twee nieuwe converters voor UV desinfectie die compact en efficiënt zijn , met de hoogste energie efficiëntie, voor aansturing van zowel 80W als 300W lampen en waarmee, in combinatie met de betreffende UV lampen de hoogste graad van desinfectie kan worden bereikt.

Er zal onderzoek worden gedaan naar de technisch uitgangspunten, knelpunten en de topologiën. Deze gegevens zullen worden geanalyseerd als basis voor engineering. In de tweede fase worden een aantal prototypen ontwikkeld voor genoemde vermogens. Hiervan worden dan prototypen gebouwd. In de laatste fase worden de prototypen getest om de gekozen en ontwikkelde topologieën te analyseren en het werkingsprincipe van de verschillende typen aan te tonen. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Interesse?
Neem contact op!

Klik hier
Website powered by Ondernemerswebsites.nl.